برگزاری جشنواره اسب اصیل ترکمن در روستای صوفیان

جشنواره اسب اصیل ترکمن در روستای صوفیان از توابع شهرستان کلاله برگزار میشود.فاصله از اقامتگاه تقریبا 3 کیلومتر میباشد.

زمان:

چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 1398

مکان:

روستای صوفیان شهرستان کلاله

در این دوره از مسابقات داوران بین المللی از کشورهای روسیه و آلمان به قضاوت خواهند پرداخت.

صبح چهارشنبه ابتدا حراجی اسب برگزار سپس مسابقه زیبایی برگزار خواهد شد.

Youre Comment

All comments