طبیعت اقامتگاه

طبیعت، به معنای گستردهٔ کلمه، معادل جهان یا عالم طبیعی، فیزیکی و مادی است. طبیعت در حالت کلی، به پدیدهٔ جهان فیزیکی و همچنین زندگی اشاره دارد؛ و همچنین قلمرو آن از ذرات زیراتمی تا خود گیتی گسترده است.

اگرچه واژهٔ طبیعت امروزه در معناهای مختلفی به کار می‌رود،اغلب به مفهوم زمین‌شناسی و حیات وحش اشاره دارد. طبیعت به حوزهٔ کلی انواع متنوع گیاهان و حیوانات زنده و گاهی اوقات نیز به فرایندهای مرتبط با اشیای بی‌جان بازمی‌گردد. دگرگونی‌های طبیعی، مانند تغییر در آب‌وهوا و زمین‌شناسی و همچنین ماده و انرژی که تمام این چیزها و پدیده‌ها را تشکیل داده است.

ادامه مطلب

این اغلب به معنای محیط زیست یا طبیعت وحش، حیوانات وحشی، صخره‌ها، جنگل‌ها، سواحل، و به طور کلی چیزهایی که به طور قابل ملاحظه‌ای با مداخلات انسانی تغییر چندانی نکرده‌اند، یا با وجود این مداخلات به کار خود ادامه داده‌اند است. این موضوع نسبتاً قدیمی اشیای طبیعی که هنوز امروزه یافت می‌شود، به تفاوتی بین اشیای طبیعی و مصنوعی با موجودات مصنوعی که ادراک از آن به مفهوم چیزهایی که توسط خودآگاهی یا ذهن انسان وارد وجود شده‌اند، اشاره دارد. براساس این زمینهٔ ویژه، واژهٔ «طبیعی» باید از «غیرطبیعی»، «فرا طبیعی» یا «دست‌ساخته» متمایز گردد.

آنچه که انسان، در پدیدآوردن آن، دخالت نداشته باشد را طبیعت گویند. طبیعت، محصول دیالکتیک ذهنی انسان و جهان ابژه‌ها است. انسان، پیش از زندگی در شهرها، در طبیعت می‌زیسته‌است. دگرگونی از ویژگی‌های طبیعت است. ایرانی‌ها به طبیعت بکر علاقه زیادی دارند، در همین راستا یک روز را به نام روز طبیعت (سیزده به‌در) نام‌گذاری کرده‌اند و در آن روز به طبیعت گردی می‌پردازند.

پژوهش و بررسی مفهوم «طبیعت» بخش بسیار بزرگی از دانش بشر را تشکیل می‌دهد؛ هرچند که بشر خود پاره‌ای از طبیعت است، «فعالیت‌های بشری» اغلب به عنوان یک گروه جداگانه از دیگر پدیده‌های طبیعی مورد بررسی و گفتگو قرار می‌گیرند.

۴ دیدگاه

 1. Рак – страшнейшая болезнь, которая не спасает и сильных, и умных, и богатых. Однако, есть и тот факт, что в наше время ученые научились справляться с большинством раковых заболеваний. Кстати, лечение рака груди в Германии – одно из самых эффективных. Процедуры, которые проводят в Германии, помогают избавиться от рака навсегда.
  Лечение рака груди в Германии проводится по новейшим методам. В первую очередь, выявление рака происходит с помощью магнитно-резонансной томографии. Это наиболее точный метод для определения опухолей в молочной железе. Далее, проводится операция по удалению раковой опухоли. После этого проводятся химиотерапевтические процедуры.
  лечение рмж в германии
  Компания Doctor Munhen с ۲۰۱۰ года помогает пациентам с онкологией успешно лечиться в лучших онкоцентрах Германии. Вам не придется мучительно искать хорошую клинику – мы сделаем это за вас и предложим несколько вариантов на выбор с разными ценниками.

 2. Рак – страшнейшая болезнь, которая не спасает и сильных, и умных, и богатых. Однако, есть и тот факт, что в наше время ученые научились справляться с большинством раковых заболеваний. Кстати, лечение рака груди в Германии – одно из самых эффективных. Процедуры, которые проводят в Германии, помогают избавиться от рака навсегда.
  Лечение рака груди в Германии проводится по новейшим методам. В первую очередь, выявление рака происходит с помощью магнитно-резонансной томографии. Это наиболее точный метод для определения опухолей в молочной железе. Далее, проводится операция по удалению раковой опухоли. После этого проводятся химиотерапевтические процедуры.
  лечение рака молочной железы в германии стоимость
  Компания Doctor Munhen с ۲۰۱۰ года помогает пациентам с онкологией успешно лечиться в лучших онкоцентрах Германии. Вам не придется мучительно искать хорошую клинику – мы сделаем это за вас и предложим несколько вариантов на выбор с разными ценниками.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.