امکانات

  • تلویزیون
  • تهویه
  • وای فای
  • پارکینگ
  • Safe
  • سیستم ایمنی

دو اتاق تودرتو را میگویند، هر دو اتاق به راهرو اصلی هتل راه دارد و هر کدام به تنهایی یک اتاق کاملاست و حمام جداگانه ای هم دارد، این دو اتاق به وسیله یک در از وسط به هم متصل است. چنانچه یک خانواده چهار نفره ، چنین اتاقی را درخواست نماید ، بچه ها در یک اتاق وپدر و مادر در اتاق دیگر اقامت خواهند نمود ، بدون این که درب راهرو اصلی را بازکنند، دو اتاق از درب وسط می توانند با هم در ارتباط باشند.

عنوان مطلب

کابانا Cabana :اتاقی است هم کف، که پنجره آن به محوطه ای باز می شود که متصل به استخر شناست. ساکن چنین اتاقی می تواند برای تعویض لباس از اتاق مخصوص خود استفاده نماید .

فیستا سوئیت Fiesta Suite : این نوع سوئیت ها معمولن در هتل هائی قرار دارندکه دارای سالن عروسی است و پس از پایان مجلس عروسی ، برای استراحت و خواب در اختیارعروس و داماد قرار می گیرد . معمولن مخارج این سوئیت قبلن جزو هزینه های مجلسعروسی منظور گردیده و حساب جداگانه ای ندارد.

ویدئو

اتاقهای دیگری هم در هتلها ومتلها وجود دارند که بنا به علاقه وتمایل مسافران دراختیار آنان گذاشته می شود کهعناوین آنها در جدول “انواع اتاق ” آورده شده است .