سوئیت

از 299ریال / شبی  

اتاق سه نفره

از 69ریال / شبی  

پیشنهاد ویژه

اتاق یک نفره

از 79ریال / شبی  

استودیو

از 99ریال / شبی  

آپارتمان

از 149ریال / شبی  

کانکتد

از 129ریال / شبی