تعرفه اتاق ها

هزینه هر اتاق به ازای هر نفر در هر شبانه روز تومان میباشد. ظرفیت اتاق ها نفره میباشد . به ازای هر نفر اضافی دریافت می شود.

ساعت تخلیه اتاق ها

جهت اظلاعات بیشتر به قسمت قوانین و مقررات مراجعه فرمایید.

جهت رزرو اتاق به منوی رزرو اتاق مراجعه فرمایید