زندگی روستایی من
زندگی روستایی من
متن انتخابی از قسمت چپ ابزارها قسمت اکسپرت

احساس من در کلبه ترکمن اولکام

شاید خانه ترکمن ها ساده به نظر برسد

  • مشالت مفید در مودر
  • تیترت 2
  • 3
  • 4
  • 5

شیسسیب سشیب 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.